Vòng bi lăn hình trụ

  • Cylindrical Roller Bearing

    Vòng bi lăn hình trụ

    Vòng bi lăn hình trụ là một trong những vòng bi lăn, được sử dụng rộng rãi trong máy móc hiện đại, nó dựa vào sự tiếp xúc lăn giữa các bộ phận chính để hỗ trợ các bộ phận quay. khởi động, độ chính xác quay cao và lựa chọn thuận tiện.