Vòng bi đơn vị Hub bánh xe

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43202-AX400

  Vòng bi trục bánh xe ô tô 43202-AX400

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing MR992374

  Vòng bi trục trục bánh xe ô tô MR992374

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40210-VW000

  Vòng bi trục bánh xe ô tô 40210-VW000

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43200-50Y02

  Vòng bi trục trục bánh xe ô tô 43200-50Y02

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 52711-02500

  Vòng bi trục trục bánh xe ô tô 52711-02500

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40210-3XA0A

  Vòng bi trục bánh xe ô tô 40210-3XA0A

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43560-26010G

  Vòng bi trục trục bánh xe ô tô 43560-26010G

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 43200-4Z000

  Vòng bi trục trục bánh xe ô tô 43200-4Z000

  Chức năng chính của ổ trục bánh xe là chịu tải và cung cấp hướng dẫn chính xác cho chuyển động quay của trục bánh xe. Là bộ phận rất quan trọng có thể chịu cả tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục. Vòng bi truyền thống cho trục bánh xe ô tô được cấu tạo bởi hai bộ ổ lăn hình nón. Việc lắp đặt, tra dầu mỡ, làm kín và điều chỉnh độ chơi đều được thực hiện trong dây chuyền sản xuất xe hơi.

 • Automotive Wheel Hub Shaft Bearing 40202-EL000

  Vòng bi trục bánh xe ô tô 40202-EL000

  Vòng bi rãnh sâu chủ yếu chịu tải trọng hướng tâm cũng như chịu tải trọng trục vừa phải. Với hệ số ma sát ít hơn, tốc độ giới hạn cao, phạm vi kích thước lớn và sự kết hợp nhiều màu sắc của cấu trúc; chúng thích hợp cho máy kéo, động cơ, ô tô, xe máy và các loại máy móc thông thường khác, như một loại vòng bi được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy móc.