Vòng bi côn

  • Taper roller bearing (Metric)

    Vòng bi côn (Hệ mét)

    Vòng bi lăn hình côn là vòng bi riêng biệt, vòng trong và vòng ngoài của vòng bi có rãnh côn. Loại vòng bi này được chia thành các dạng kết cấu khác nhau như ổ lăn côn hàng đơn, hàng kép và ổ lăn côn bốn dãy tùy theo số hàng con lăn được lắp đặt.

  • Taper roller bearing (Inch)

    Vòng bi côn (Inch)

    Vòng bi lăn hình côn là vòng bi riêng biệt, vòng trong và vòng ngoài của vòng bi có rãnh côn. Loại vòng bi này được chia thành các dạng kết cấu khác nhau như ổ lăn côn hàng đơn, hàng kép và ổ lăn côn bốn dãy tùy theo số hàng con lăn được lắp đặt.